Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμού Οινουσσών
Τοποθεσία: Οινούσσες, Χίος
Επιφάνεια: 26.518 τ.μ.
Μελέτη: 2013
Πελάτης: Δήμος Χίου, Δήμος Οινουσσών, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου

Η μελέτη περιλαμβάνει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου των Οινουσσών, και της κεντρικής διαδρομής προς τον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου, στο εσωτερικό του οικισμού. Απώτερος σκοπός της πρότασης είναι η απόδοση μιας εκσυγχρονισμένης ανάπλασης, με παράλληλη σύνδεση και αναφορά στην παράδοση και ιστορία του νησιού. Κατά την εκπόνηση της μελέτης, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μεταξύ των οποίων η έντονη μορφολογία του εδάφους, οι υπάρχουσες χαράξεις του οδικού δικτύου και του ορίου της ακτογραμμής, αλλά και οι παγιωμένες, από τους κατοίκους, δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους ελεύθερους υπό μελέτη χώρους. Η προτεινόμενη σύνθεση προσπαθεί να αναπαράγει βιωματικές εμπειρίες στον επισκέπτη παρέχοντας ταυτόχρονα μια πληθώρα ερεθισμάτων στο μόνιμο κάτοικο. Το θαλάσσιο μέτωπο αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ενιαίο σύνολο, επιδιώκοντας μέσω κοινών συνθετικών αρχών - εργαλείων και υλικών, να αποκατασταθεί η αντιληπτική συνέχεια του δημόσιου χώρου. Στη λογική αυτή, η  κεντρική ιδέα της ανάπλασης στηρίχθηκε στην αναπαράσταση ενός "περιπάτου", που διαμορφώνεται με τη χάραξη μιας γραμμικής κίνησης, παράλληλης με το υδάτινο όριο, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η σύνδεση των διάσπαρτων χωρικών ενοτήτων του παραλιακού μετώπου.