Διαμόρφωση τοπίου στην περιοχή φράγματος Ιλαρίωνα της Δ.Ε. Αιανής, Κοζάνης
Τοποθεσία: Φράγμα Ιλαρίωνα, Π.Ε. Κοζάνης
Επιφάνεια: 112,645 τ.μ.
Μελέτη: 2014
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση και διαμόρφωση εκτάσεων εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα, στην περιοχή του φράγματος Ιλαρίωνα. Σε ότι αφορά τη δυτική όχθη, η πρόταση αναπτύχθηκε σε άμεσο συσχετισμό με τη Μονή Ιλαρίωνα, αναδεικνύοντας τη σε ισχυρό τοπόσημο της περιοχής μελέτης από ιστορική και θρησκευτική άποψη.  Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την οργάνωση τεσσάρων επιμέρους θεματικών ενοτήτων : την α' ζώνη ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου της Μονής , τη β' ζώνη όπου δημιουργείται εκτεταμένος χώρος παιχνιδιού και αναψυχής, τη γ' ζώνη που διαμορφώνεται ως "δάσος" και τη δ΄ ζώνη που αντιστοιχεί στο χώρο διημέρευσης των επισκεπτών. Μια τεθλασμένη πορεία, που προκύπτει από τη χάραξη μιας ελισσόμενης κίνησης, έρχεται  σε αντιδιαστολή με το επίμηκες της περιοχής μελέτης, διαπερνά και ενοποιεί τις επί μέρους ενότητες και οδηγεί τον χρήστη σε μια περιπλάνηση στο τοπίο.  Ο σχεδιασμός της ανατολικής όχθης ακολουθεί μια πολιτική παρεμβάσεων περισσότερο ήπιου χαρακτήρα. Η χάραξη της πορείας προσαρμόζεται στην ιδιομορφία του εδάφους, συνδέοντας μικρά πλατώματα θέασης του φράγματος, της Μονής καθώς και των διαμορφώσεων της δυτικής όχθης.