Διαμόρφωση τοπίου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου της Δ.Ε. Χασίων στα Γρεβενά
Τοποθεσία: Άγιος Αθανάσιος, Π.Ε. Γρεβενών
Επιφάνεια: 23800 τ.μ.
Μελέτη: 2012 - 2014
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Η μελέτη προτείνει μια σειρά από επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα με στόχο τη  δημιουργία ενός ισχυρού τοπόσημου που θα αναδεικνύει τα αξιόλογα ανθρωπογενή και φυσικά στοιχεία της περιοχής: το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, το πλατανοδάσος και το ρέμα Σιούτσας. Βασικός άξονας ανάπτυξης της σύνθεσης αποτελεί ένα μονοπάτι που ελίσσεται ανάμεσα στα πλατάνια, ενοποιώντας τις επιμέρους χωρικές ενότητες της πρότασης : προαύλιος χώρος παρεκκλησίου Αγίου Αθανασίου , ενότητα διημέρευσης, χώρος παιχνιδιού. Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση της πρότασης είναι φυσικά και συγκροτούν αναστρέψιμα στοιχεία και κατασκευές, σε μια προσπάθεια αποφυγής επεμβάσεων που ενδέχεται να αλλοιώσουν ή να παραποιήσουν την ταυτότητα του χώρου. Τα μονολιθικά καθιστικά κατασκευάζονται από κορμούς δέντρων, ενώ οι διαμορφωμένοι χώροι ορίζονται ως ζώνες πατημένου χώματος, περιορίζοντας παράλληλα και το κόστος υλοποίησης.