Διαμόρφωση τοπίου στην Παλιουριά Γρεβενών
Τοποθεσία: Παλιουριά, Δήμος Δεσκάτης Γρεβενών
Επιφάνεια: 8700 τ.μ.
Μελέτη: 2014
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου αναψυχής απευθυνόμενου, αφενός στους κατοίκους του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου δε στο πλήθος των επισκεπτών που αναμένεται να προσελκύσει ο ταμιευτήρας. Η διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από σαφείς αναφορές στο ανάγλυφο, τον προσανατολισμό και το υγρό στοιχείο που περιβάλλει το χώρο μελέτης, ενώ περιλαμβάνει την οργάνωσή επιμέρους ενοτήτων αναψυχής και δραστηριοτήτων. Κυρίαρχο εργαλείο του σχεδιασμού αποτελεί η καμπύλη χάραξη, που ανταποκρίνεται στην ιδιομορφία και δομή του υφιστάμενου ανάγλυφου, ενώ ελισσόμενη στο χώρο δημιουργεί δυνατότητες πολλαπλών κινήσεων και σημείων εξωστρέφειας.